Bispegården – Rådhus siden 1539

Bispegården var den katolske Roskildebiskops ejendom og nævnes først gang i 1401, men er formentlig ældre.  Peder Jensen (Lodehat) købte fire ejendomme eller gårde i Adelgade i Kalundborg. Gårdene har sandsynligvis omfattet det der i dag er Adelgade 4, 6 og 8Den ældste del af den nuværende Bispegård, den gule salsbygning, var med sikkerhed opført før år…

Kalundborgs Torve

Det der i dag fremstår som Kalundborgs gamle torv, hedder kort og godt Torvet, men er ikke det ældst kendte torv i Kalundborg.Torvet i dag er mest af alt en parkeringsplads og samtidigt flankeret af nogle kommunale bygninger, der arkitektonisk skiller sig meget ud. Sådan har det naturligvis ikke altid været.Der lå et mindre torv,…

Kordel – Fiskerleje eller gade

Der er udbredt enighed om at Kordilgade har sit navn fra en bydel, der lå udenfor Kalundborgs bymure, inderst i Kalundborg fjord.

Kalundborg Kloster

Kalundborg Franciskanerkloster blev grundlagt ca. 1239. Klosteret blev udgravet i 1961 og 2006, hvor man blandt andet undersøgte den 33 m. lange klosterkirke. Klosterkirkens omrids er markeret i belægningen af det nuværende torv, Klostertorvet.

Højbyen – Kalundborgs Middelalderby

Højbyen er Kalundborgs gamle bydel indenfor bymuren. Bydelen er anlagt i perioden ca. 1170 til 1300 og har i grundplan ikke ændret sig siden. Set ovenfra, har byen form som en linse med en kort nord-sydakse på ca. 200 meter og en øst-vestakse på ca 400 meter med en borg i hver ende. På det højeste…

Folen

Tårnet “Folen” (det firkantede tårn) fungerede fra ca. 1400 og til reformationen i 1536 som Rigets arkiv. Kalundborg Slot og Østborgen som det firkantede tårn, Folen er en del af, blev opført i årene 1267 til 1344. Efter to belejringer af borgen i 1341, indtog Valdemar Atterdag byen, som han bl.a. befæstede med en ekstra ringmur…

Kalundborgs historie.

For 4000 år siden var vandstanden omkring Kalundborg 2,5 m over nuværende niveau. Det betød at store dele af den nuværende by lå under vand.

Trolden Finn

Den gang Esbern Snare ville bygge Vor Frue kirke, ville dette først ikke lykkes for ham. Men så kom en trold og tilbød ham sin tjeneste på det vilkår, at når kirken var færdig, skulle Esbern kunne sige hvad trolden hed, hvis ikke, skulle Esbern give trolden hans øjne og hjerte.Da kirken manglede en halv…

Ingeborg – datter af Esbern Snare

Ingeborg af Kalundborg var datter af Esbern Snare og regerede i Kalundborg fra Esberns død i 1204 til hun blev fordrevet fra byen i 1262. Ingeborg Esbernsdatter var gift med Peder Strangesen Ulfeldt.Peder var fra en anden af de sjællandske stormandsslægter og var særdeles værdsat af Valdemar Sejr. Peder var noget ældre end Ingeborg og…

Middelalderen ….kort fortalt

Den Danske middelalder strakte sig fra omkring år 1050 til 1536. Det var en periode med masser af konflikt ­– borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter – og udfaldet af disse konflikter fik stor indflydelse på eftertiden og har også betydning for den tid, vi lever i nu.

Esbern Snare, korstog og Vor Frue Kirke

Før anlæggelsen af Kalundborg havde Esbern Snare levet et aktivt liv. Han havde rejst i Baltikum, hvor de nordiske kongedømmer havde fået lov til at drive mission og tage på ‘korstog’

Kalundborg by´s kirker og kirkegårde

Vor Frue kirke var ikke den første kirke i byen. Allerede før Esbern Snare omkring 1167 grundlagde sin borg på den høje banke vest for et mindre fiskerleje , lå der nord for lejet en middelalderkirke indviet til Sct. Olav den Hellige.Sct. Olav var oprindelig en Norsk Vikinge-konge fra år 1015. Han blev fordrevet til…

Dannebrog og Kalundborg Slot

Det første Dannebrog, som efter legenden faldt fra himlen i Estland, var naturligvis Danmarks ypperligste klenodie. Det blev opbevaret i Rigets arkiv, tårnet “Folen” på Kalundborg Slot, indtil 1439. Det mægtige tårn Folen eksisterede sandsynligvis ikke i 1219 hvor slaget ved Tallinn (datidens Lyndanisse) i Estland blev afsluttet, men på et tidspunkt har en af…

Kalundborg Domkirke

Kirken med de fem tårne er imponerende, men den har aldrig været domkirke, skriver kirkehistoriker Kurt E. Larsen. Her forklarer han, hvad en domkirke er. Spørgsmål: Er Vor Frue Kirke i Kalundborg en domkirke, eller har den tidligere været domkirke? I Gorm Benzons bog “Vore gamle kirker og klostre” og flere steder på internettet (bl.a. i forbindelse…

Margrete 1. på Kalundborg Slot

Margrete 1.’s far Valdemar Atterdag. Margrete’s far, Valdemar Atterdag genforenede Danmark efter kong Christoffer 2.’s pantsætningen af det meste af landet til de holstenske grever Johann og Gerhard (Den kullede greve). Kalundborg slot og borg, havde Christoffer pantsat til den svenske herremand Knud Prose og efter hans død, sad hans hustru Ingeborg som ejer af…

Chr. 2 på Kalundborg Slot

Christian 2. var fange på Kalundborg Slot fra 1549 og indtil sin død 1559, 77 år gammel.Han havde, som da han sad fanget på Sønderborg Slot, adelsmænd til at opvarte sig og passe på sig og ligeledes flere tjenere. Dertil en “prædikanter” samt en sum penge til uddeling af almisser. I 1550 fik han tilladelse…

Kalundborg Slots udslettelse

Det er velkendt at Kalundborg i middelalderen havde en kongeborg, en borg der engang var ”en af de største og navnkundigste i Riget”, og at det var svenskernes skyld at slottet er næsten totalt udslettet.

Sct. Jørgens-gården

Den del af byen, der i dag hedder Sct. Jørgensbjerg, har sit navn fra en helt speciel Institution.

Esbern Snare skulptur

Esbern Snare står på et kvaderstensfundament af rå granit, som efterligner Vor Frue Kirkes grundrids (et kors).