Torvet 12

Gyths Gård

Den vidtløftige sen-empiregård med den høje dobbelttrappe og de to store lindetræer foran facaden opkaldes efter ejeren fra 1876 til 1910 kancelliråd P. A. Gyth.
Her fødes hans barnebarn, senere forfatterinde og nobelprismodtager Sigrid Undset (1882-1949). Hendes far var oprindelig fra Norge og i 1884 flyttede de til Oslo.

Sigrid Undset – ca. 1900

Bygningerne, der er af bindingsværk og opført 1834 for dyrlæge E. Schnittger har senere grundmurede facader på sidefløjene. Ejendommen følges helt tilbage til midten af 1400-tallet, og der er stadig levn fra stenhuset i kælderen i det nuværende hus.

Eksempel på hvordan Farvergården kunne há set ud i 1400 – 1500 tallet, akvarel af Ole Stahl Nielsen

Gården er desuden kendt som Kalundborg Kgl. Privilegerede Farvergaard i en meget lang periode fra 1688-1831.

Husets plan er sandsynligvis, i det store og hele uændret fra opførelsen med undtagelse af sammenlægninger af rum o.a. i 1981. Den østlige længde var oprindeligt indrettet til ølbryggeri og brændevinsbrænderi og forbundet med forhuset i en meget smal bygning.

I den nordlige længde blev opført stald og karlekammer, men senere er længen lavet om til to lejligheder.

I den vestlige del af gården ligger et lille grundmuret halvtagshus med skorstenspibe. Det er opført som vaskehus.

Torvet ligger ved starten af Højbyen og er delvist bygget oven på den gamle voldgrav. Et synligt bevis er husene, der synker stille og roligt århundrede efter århundrede. Når man står foran Gyths Gård og ser på husene til venstre og højre på torvet kan man tydeligt se de skæve mure.

Ejerliste:

1478 Oloff Pædherssøn, Borgmester
1478 Erasmi Alter
1610 Hans Hansens arvinger (venstre del)
1610 Velborne jomfru Doritte Gøye (gården mod torvet)
1645 Niels Grosstofft
1685 Jens Woller, Farver
1691 Anne Jensdatter, enke (arver privilegiet som Farver)
1717 Peter Jensen Feilberg, Farver
1718 Niels Vallerius´s enke, Anna Hansdatter (en part i gården)
1725 Jørgen Clausen, Blymester, Farver gift med Peter Feilbergs enke, Anna Kirstine
1747 Jens Pedersen Feilberg, Farver og fabrikant af uld og linned stoffer, gift med Johanne Marie Høst.

Link:
Priviligerede Farvere i Kalundborg
Kalundborg Lokalarkiv