Adelgade 19

I Kalundborg findes der som naboer til Vor Frue Kirke flere velbevarede renæssancehuse i bindingsværk, nogle med de såkaldte dokker, fra begyndelsen af 1600-tallet.

To af de smukkeste er husene i Adelgade 17 og 19. Husene havde oprindeligt samme ejer og der var sandsynligvis kun beboelse i nr. 17 frem til 1699.
Nr 19 fungerede sandsynligvis som margasin/lager.

Huset er i to stokværk med egetømmer sat oven på en kampestenskælder og med stejle tegltage. Fælles for de to ejendomme er facadernes stokværksfremspring og de opskalkede tage, båret af fint udskårede knægte. Tavlene på nr. 19 er udfyldt med mønstermurværk.
Begge gadefacaders bindingsværk er af stor dekorativ virkning med etagernes undertavl og styrterummets tavl opdelt af dokker i regelmæssig afstand (Styrterummet er murfladen mellem etageadskillelsen over andet stokværk og tagfoden).

Indvendigt er bygningen indrettet til beboelse på 1. sal og i stueetagen til kontorfaciliteter for Vor frue Sogns Kirkekontor. I stueetagens vestlige fag mod gården er bevaret et køkkenildsted i forbindelse med skorstenspiben. Over de fem østlige fag på 1. sal er loftsbjælkerne hævet markant i forhold til resten af etagen. Flere ældre fyldingsdøre med messingdørgreb er stadig bevaret på begge etager.

Nr. 19 har haft samme vinduesændring som nr. 17, inden facaden blev tilbageført til små vinduer ved en restaurering i 1907. Nu er de småsprossede og af bly. Huset har en sjældent forekommende konstruktion med stokværksfremspring på begge langsider, der måske indikerer, at bygningen oprindelig har haft en funktion som magasin. Gårdsiden er også her anderledes med uregelmæssigt bindingsværk uden dokker og med pudsede gulmalede tavl.

Kalundborg skolevæsen købte huset i 1837

Huset blev fredet i 1918

Link:

Gammel Gaard i Adelgade
Arkiv.dk