Strandstræde

Svinepinen

Strandstræde, der går fra Bag Slotsgraven og sydover mod havnen, var tidligere en baggade for husene i Skibbrogades sydlige del. Vest for dette stræde lå de strand-, jord- og engarealer, der tilhørte folk i højbyen. Strandstræde hed i 1540’erne Svinepinen, nok fordi Kalundborg Slots slagtehus lå her.

I 1700-tallet hed strædet Grønnegade, nok med tanke på haverne mellem husene i Skibbrogade og det lille stræde. Der blev bygget småhuse på vestsiden af strædet i 1600-tallet, men først i 1830’erne blev alle grundene på vestsiden udstykket og bebygget.

I 1877 købte sømandsforeningen Enigheden de fleste grunde på strædets østlige side, og i 1885 blev Strandstræde 8 rejst som sømandshjem. Nr 10, 12, og 14, samt Bag Slotsgraven 9 er bygget i 1901 af foreningen Sømandshjem, ligeledes som boliger for pensionerede søfolk.

Strandstræde 4 blev opført i 1843 af lodsen Jørgen Jørgensen. En tid var der værtshus i bygningen, men i 1926 købte kommunen den, og indrettede den til folkestue for havnearbejderne.

I 1960’erne var der fortov på begge sider af strædet.

Danmarks mindste hus

Strandstræde nr. 15 er Danmarks mindste hus.

På en meget lille grund imellem Strandstræde 13, der er bygget i 1841 og Strandstræde 17, bygget i 1837, blev der i 1863 opført et meget lille hus på lidt over 22 kvadratmeter.

Når det senere blev regnet for Danmarks mindste hus, var det på grund af rækkerne af tagsten, der var på huset.

Flere andre steder var der også små huse, og i Løkken var der et hus med 16 rækker tagsten, og i Ribe et med 14 rækker, men på huset i Strandstræde 15, var der kun 12 rækker tagsten, så det var Danmarks mindste hus, og er det nok stadigvæk.

Skibs Broerne

Forenden af Skibrogade lå Skibs broerne.

1788 skriver Peder Paludan i sin Beskrivelse over Kalundborg om havnen:

Til bekvemmere landing for skibene, ja og til større sikkerhed, er en bro lagt ud i havnen på byens sydlige side. Den deler sig i tvende arme, og hukken derimellem har fået navn af Slæben eller Jens’ Krog. Den vestlige arm er alene bestemt for smakkerne eller de færgeskibe, som ugentlig sejler herimellem til Århus i Jylland. Den vedligeholdes også for en del på deres bekostning, som er interessenter i dette færgeløb. fra bøjningen af, eller fra det lille, nyopførte toldhus er denne bro bygget på pæle i en længde af 70 alen og trænger ofte til forbedring, da drivis fra Houget der støder an og beskadiger den.

Den østlige arm er for koffardiskibe, de to tredjedele af den er nedpælet og opfyldt, men den yderste ende er ligesom den forrige (smakkebroen) bygget på pæleværk. På den nordvestlige siden ind mod byen er plads nok for fiskerskuder og andre både fra Samsø og Fyn. Stranden deromkring med havbredden kaldes Kejserkrogen.

Det ældste, kendte foto af Kalundborg havn fra 1865. I forgrunden ses koffardibroen, som var den østligste af de 2 skibsbroer. Huset til venstre i billedet er formentlig forløberen for Jernbanehotellet. I baggrunden ses den nøgne Møllebakken med 3 vejrmøller. Fotograf P.W.G. Timm har sandsynligvis stået på den vestlige skibsbro (færgebroen), da han har taget billedet.

Kilde: Havnenområdets Historie