Lindegade 4

Det Gamle Apotek

Rokoko-gavlkvisthus som står stolt og prangende på Lindegade midt i byen. Huset er opført ca. 1763 for apoteker Andreas Lorentzen Bech og ombygget 1921 af arkitekten Carl Jørgensen.

Apoteker Bech var en populær og velanset borger i byen. Han havde gode forbindelser til omegnens adel – forbindelser som senere medførte, at han fik kammerrådstitlen. Bech døde i 1787. Hans enke var da 77 år, men der var svigersønner nok til, at apoteket kunne blive i familien.

Først blev apoteker Bechs ene svigersøn, Peter Orry, bestyrer, men desværre havde han ikke held med sig og blev aldrig ejer af apoteket. Han døde tre år efter overtagelsen. Orrys efterfølger var Bechs anden svigersøn Adolph Chr. Windersleff. Han havde aldrig taget sin eksamen og kunne derfor ikke få bevilling, men drev apoteket ved sin provisor. Windersleff var en velhavende mand. I 1792 købte han Lerchenfeldt, som han tjente mange penge på. Med disse penge købte han Ny Bakkehus på Frederiksberg, hvor han senere trak sig tilbage. Windersleff overdrog apoteket i Lindegade til sin svoger. Denne havde dog svært ved at drive apoteket og solgte det, efter 79 år i familien Bech, ud af familien. Efterfølgeren var Johan Rips, som døde kort tid efter overtagelsen. Hans enke giftede sig i 1811 med sin provisor Heerfordt Mangor. Allerede i 1823 måtte apoteket på tvangsaktion. Her købte apoteker Chr. Fr. Bayer fra Korsør huset, og familien Bayer drev apoteket i de næste 50 år. Familien Bayer tog del i byens kulturliv og var en udadvendt og velset familie i Kalundborg. Senere havde apoteket en del forskellige ejere, men i 1911 købte Frederik Kielgast apoteket, og familie Kielgast førte apotek i over 70 år.

Kielgast fik Nationalmuseets arkitekt, Mogens Clemmensen, til at hjælpe med bygningens restaurering, og i 1958 blev hans søn, H. Kielgast, færdig med at modernisere hele bygningen. Facaden er rigt udsmykket bl.a. med rocailleornamenter, som blev fornyet 1921 af ornamentbilledhugger Odderskou. Husets bagside er helt enkel uden nogen form for dekorationer. I husets midterste fag mod gaden har der tidligere været nedgang til kælderen. Adgang til huset er derimod altid sket gennem naboejendommen.