Folen

Tårnet “Folen” (det firkantede tårn) fungerede fra ca. 1400 og til reformationen i 1536 som Rigets arkiv.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er folen_10.jpg
Tegning af Ole Stahl Nielsen

Kalundborg Slot og Østborgen som det firkantede tårn, Folen er en del af, blev opført i årene 1267 til 1344. Efter to belejringer af borgen i 1341, indtog Valdemar Atterdag byen, som han bl.a. befæstede med en ekstra ringmur og flere tårne.

Folen var det vældigste tårn man kender fra middelalderen i Danmark, ja måske i hele Norden. Dets sider var ikke mindre end 17 m brede – langt større end Blåtårn på Københavns Slot (15,7 m), Kärnan i Helsingborg (14,9 m), Manteltårnet på Hammershus (12,65 m) og tårnene på andre kongelige borge som Aalholm, Korsør, Nyborg og Kalø. Desværre ved vi ikke hvor højt det var, men ud fra fundamenterne, væggenes tykkelse (3,3 m) og tårnets dimensioner at dømme må det have været imponerende højt.

Navnet “Folen” skulle i flg. et sagn stamme fra Dronning Magrethe 1. , der havde lovet Kong Albert af Sverige, at han skulle komme til at ride den højeste Fole (føl el. ung hest) i Danmark. Med andre ord blev han truet med at blive fængslet og anbragt i “Folen” på Kalundborg Slot.
Tårnet havde jo nok allerede navnet af anden årsag, da Margrethe 1. truede den svenske konge.

Det første Dannebrog, som efter legenden faldt fra himlen i Estland, var naturligvis Danmarks ypperligste klenodie. Det blev opbevaret i Folen indtil 1439.

Hæren havde det med i kamp op igennem 14- og 1500-tallet, indtil det blev for slidt.

Det mægtige tårn eksisterede ikke i 1219 hvor slaget ved Tallinn (datidens Lyndanisse) i Estland blev afsluttet, men på et tidspunkt har Valdemar Atterdag vurderet at flaget skulle opbevares trygt og sikkert i en af kongens bedst befæstede borge, Kalundborg.

Det var muligvis en afsat konge, Erik af Pommeren (Margrethe 1′ fostersøn) der fjernede flaget. Under sin flugt til Gotland i 1439, tog han, i flg. nogle kilder, Dannebrog fra Kalundborg Slot og medbragte det til Gotland, hvorefter det gik tabt.

En anden udlægning er at fanen endt sine dage i Slesvig domkirke i midten af 1600-tallet, hvor det angiveligt skulle være gået til af fugt og ælde.

Det sydøstlige hjørne af Folen udgravet i marts 1926, set mod syd

Link / kilde: “Folen” på Kalundborg Slot