Kalundborg Kloster

Kalundborg Franciskanerkloster blev grundlagt ca. 1239 af Ingerd af Regenstein, datter af Jacob Sunesøn (Hvide) som også grundlagde franciskanerklostre i Roskilde, København og Næstved. Klosterkirken blev indviet i 1279, og det har således taget omkring 40 år at bygge det firefløjede anlæg med kirken i syd. Klostret var under fortsat ombygning og udvidelse indtil nedlæggelsen…

Kalundborgs historie.

Stenalderen For 4000 år siden var vandstanden omkring Kalundborg 2,5 m over nuværende niveau. Det betød at store dele af den nuværende by lå under vand.Datidens bopladser lå ved vandet, hvilket vil sige foden af Sct. Olai bakken, ved Møllebakken og ved Højbyen. Når man graver langt nok ned igennem kulturlagene f.eks. under resterne af…

Margrete 1. på Kalundborg Slot

Hvem var dronning Margrete 1. Margrete 1 ,”Margrete Valdemarsdatter” blev født i marts 1353 på Søborg Slot. I 1363 blev hun (som 10 årig) gift med kong Håkon 6. af Norge og dele af Sverige. Ved hendes far, Valedmar Atterdag’s død i 1375, bliver hun reelt set regerende dronning over Danmark og 5 år senere regerende dronning over Norge og det…

Kordel – Fiskerleje eller gade

Kordel – Cordale Der er udbredt enighed om at Kordilgade har sit navn fra en bydel, der lå udenfor Kalundborgs bymure, inderst i Kalundborg fjord. Der lå uden tvivl en landsby eller et fiskerleje i bunden af Kalundborg fjord, før Esbern Snare byggede borgen Kalundborg vest for Højbyen. Arkæologerne har ikke fundet væsentlige rester fra…

Højbyen – Kalundborgs Middelalderby

Højbyen er Kalundborgs gamle bydel indenfor bymuren. Bydelen er anlagt i perioden ca. 1170 til 1300 og har i grundplan ikke ændret sig siden. Set ovenfra, har byen form som en linse med en kort nord-sydakse på ca. 200 meter og en øst-vestakse på ca 400 meter med en borg i hver ende. På det højeste…

Folen

Tårnet “Folen” (det firkantede tårn) fungerede fra ca. 1400 og til reformationen i 1536 som Rigets arkiv. Kalundborg Slot og Østborgen som det firkantede tårn, Folen er en del af, blev opført i årene 1267 til 1344. Efter to belejringer af borgen i 1341, indtog Valdemar Atterdag byen, som han bl.a. befæstede med en ekstra ringmur…

Trolden Finn

Den gang Esbern Snare ville bygge Vor Frue kirke, ville dette først ikke lykkes for ham. Men så kom en trold og tilbød ham sin tjeneste på det vilkår, at når kirken var færdig, skulle Esbern kunne sige hvad trolden hed, hvis ikke, skulle Esbern give trolden hans øjne og hjerte.Da kirken manglede en halv…

Ingeborg – datter af Esbern Snare

Ingeborg af Kalundborg var datter af Esbern Snare og regerede i Kalundborg fra Esberns død i 1204 til hun blev fordrevet fra byen i 1262. Ingeborg Esbernsdatter var gift med Peder Strangesen Ulfeldt.Peder var fra en anden af de sjællandske stormandsslægter og var særdeles værdsat af Valdemar Sejr. Peder var noget ældre end Ingeborg og…

Middelalderen ….kort fortalt

Den Danske middelalder strakte sig fra omkring år 1050 til 1536. Det var en periode med masser af konflikt ­– borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter – og udfaldet af disse konflikter fik stor indflydelse på eftertiden og har også betydning for den tid, vi lever i nu.

Esbern Snare, korstog og Vor Frue Kirke

Artikel af Lektor Søren Juul. “Da kong Knud i julen 1187 havde samlet rigets ledende stormænd til møde i Odense, indfandt der sig et paveligt sendebud, som meddelte at Jerusalem var faldet i de vantros hænder, og han fremførte pavens opfordring til ved et nyt korstog at erobre de hellige steder tilbage. Det fortælles i…

Kalundborg by´s kirker og kirkegårde

Vor Frue kirke var ikke den første kirke i byen. Allerede før Esbern Snare omkring 1167 grundlagde sin borg på den høje banke vest for et mindre fiskerleje , lå der nord for lejet en middelalderkirke indviet til Sct. Olav den Hellige.Sct. Olav var oprindelig en Norsk Vikinge-konge fra år 1015. Han blev fordrevet til…

Dannebrog og Kalundborg Slot

Det første Dannebrog, som efter legenden faldt fra himlen i Estland, var naturligvis Danmarks ypperligste klenodie. Det blev opbevaret i Rigets arkiv, tårnet “Folen” på Kalundborg Slot, indtil 1439. Det mægtige tårn Folen eksisterede sandsynligvis ikke i 1219 hvor slaget ved Tallinn (datidens Lyndanisse) i Estland blev afsluttet, men på et tidspunkt har en af…

Kalundborg Domkirke

Kirken med de fem tårne er imponerende, men den har aldrig været domkirke, skriver kirkehistoriker Kurt E. Larsen. Her forklarer han, hvad en domkirke er. Spørgsmål: Er Vor Frue Kirke i Kalundborg en domkirke, eller har den tidligere været domkirke? I Gorm Benzons bog “Vore gamle kirker og klostre” og flere steder på internettet (bl.a. i forbindelse…

Chr. 2 på Kalundborg Slot

Christian 2. var fange på Kalundborg Slot fra 1549 og indtil sin død 1559, 77 år gammel.Han havde, som da han sad fanget på Sønderborg Slot, adelsmænd til at opvarte sig og passe på sig og ligeledes flere tjenere. Dertil en “prædikanter” samt en sum penge til uddeling af almisser. I 1550 fik han tilladelse…

Kalundborg Slots udslettelse

Det er velkendt at Kalundborg i middelalderen havde en kongeborg, en borg der engang var ”en af de største og navnkundigste i Riget”, og at det var svenskernes skyld at slottet er næsten totalt udslettet.

Sct. Jørgens-gården

Spedalsk-hospitalet Den del af byen, der i dag hedder Sct. Jørgensbjerg, har sit navn fra en helt speciel Institution. Udenfor bygrænsen blev der allerede i 1100 tallet bygget en gård til isolation af spedalske. Gården blev bygget og drevet af franciskaner brødrene fra Kalundborg Kloster. Gården nævnes første gang i år 1171 i forbindelse med…

Esbern Snare skulptur

Statuen er udført af billedhugger Erik Varming fra Kalundborg og blev indviet i 1997.Den har siden indvielsen været stærkt omdiskuteret. Esbern Snare levede fra 1127 til 1204. Han var bror til Absalon, Københavns grundlægger, og fosterbror til kong Valdemar den Store. Esbern Snare byggede Vestborgen i Kalundborg og startede antagelig byggeriet af den 5-tårnede kirke. Statuen består af…