Adelgade 10

Dette bindingsværkshus er bygget  i 1739-40 af tidl. forpagter af Kalundborg Slots Ladegård Ulrich Christian Wulff.

Et gulkalket hus med høj tjæret sokkel af marksten. Langs Munkesøgade og Rådhusstræde er der en havemur fra starten af 1960’erne. Hoveddøren er en fin tofløjet rokokodør med overvindue. Huset blev gennemrestaureret i 1960 af arkitekten H. H. Engquist. I den forbindelse gravede man også ud til kloak på nordsiden af det nuværende hus, hvor man opdagede levn fra den store brand i 1617 som bl.a. hærgede byens middelalderhuse. Heraf kan man formode at der har været bebyggelse på grunden.

I 1397 var Herman Flemming ridder og høvedsmand på Kalundborg Slot. Han skænkede, til opretholdelse af et stort legat til Sct. Annae alter i Vor Frue Kirke, gårde i og uden for byen, men også ”den gård vest næst for bispegården”. Med al sandsynlighed henvises der til forgængeren for det nuværende hus i Adelgade 10.

I 1538 blev borgmester Rasmus Jensen ejer af gården og i 1775 købte kammerherre Chr. A. Massau von der Osten og hans gemalinde Frederikke C. L. Skeel gården. Her boede de en årrække og førte et festligt liv. De var bl.a. med til at holde kongens fødselsdag den 29. januar 1772, hvor en særlig indbudt kreds af officerer, borgmestre, rådmænd og byens førende købmænd mødtes kl. 13 i Adelgade 10 til et overdådigt festmåltid.

Gården var også betydelig større end i dag. Bygningen strakte sig over de to nærmeste nabohuse med vest (nr. 12 og 14). Den fine gadedør har passet godt til den store gård.

Ejerliste:

1733 Ulrich Christian Vulff, Forpagter Kalundborg Slot, gift med 1. Anne Marie Sørensdatter Møller, 2. Ane Cathrine Pedersdatter Thisted
1749 Jørgen Jørgensen Stub, Tolder
1775 (Christian Albrecht) Massau von der Osten
1787 Inspektøren for de Sublimate Midler i Kalundborg
1793 Johan Gotfred Tϋrck
1812 Rasmus Jørgensen
1839 Nissen, Procurator
1869 Frederik Carl Willumsen, Kobbersmed
1872 Carl Hansen, Kleinsmedemester
1876 Grunden deles i 7a, b, c, d
1876 A Hansen, Bødker
1876 Olivius Nielsen, Murermester
1899 Olivius Nielsen, Murermester
1912 Olivius Nielsens, Enke Maren Kirstine
1944 Kalundborg Kommune
1961 Erling Hoffmeyer
1962 Flemming de Fine Licht
1969 Inger Fogtmann
1970 Harry Lusty