Adelgade 13

Huset er fra starten af 1600-tallet og bygget til beboelse.

Her har gennem tiden primært boet selvstændige håndværkere.
I 1645 flyttede væver Rasmus Hansen ind, i 1809 vævemester Andreas Schøder og i 1876 overtog skomager Anders Christian Nielsen Skjersheden huset.

Nationalmuseet overtog huset i 1941 og istandsatte huset sammen med Kalundborgs arkitekt Hemmeth. Bygningen har en del fine og kreative løsninger, bl.a. har man brugt nogle af de gamle bjælker fra Kalundborg Slot.

I kælderen findes en hyggelig gildesal med hvælvede lofter, klinkegulv, brændeovn og synlige munkesten i væggen. Adelgade er Kalundborgs oprindelige hovedstrøg, anlagt omkring år 1170, med købmandsgårde og forretninger der skabte en intens stemning i Højbyen

Huset er sandsynligvis bygget samtidig med det næsten identiske nabohus i nr. 15.

Antagelig i 1870erne: Mod Adelgade omsættes nederste stokværk i grundmur, og udkragningen af det øvre stokværks bindingsværk forsvinder.

1977-79: Husets gårdside bliver i forbindelse med en gennemgribende istandsættelse og ombygning omsat i grundmur, dog bevares fragmentariske dele af en tidligere højstolpevæg. Samtidig blev et grundmuret udskud revet ned og erstattet af en svalegang.

Ejerliste:

1645 Rasmus Hansen, Væver
1651 Hans Rasmussen, Rådmand
1697 Thomas Jensen, Borgmester, Dorthe, Oluf Høfdings Enke
1721 Niels Hansen Bech
1761 Høst, Provstinde
1771 Hans Richartsen
I781 Gandrup, Skoleholder
1791 Jens Been, Musicant
1801 Didrik Svendsen Schaltz, Procurator
1809 Andreas Schrøder, Vævemester
1812 Søren Henrichsen
1830 Anders Hansen
1841 Christian Hansen Førster
1844 Søren Vogelberg
1866 Niels Hansen
1873 Hans Larsen og Hans Christian Rasmussen
1875 Hans Larsen, Gårdskarl
1876 Anders Christian Nielsen Skjersheden, Skomager
1919 Peter Henriksen
1931 C. A. A. Mϋller, Rentier
1940 Niels Larsson, Entreprenør
1941 Nationalmuseet
1978 Kalundborg kommune
1981 Poul A. Petersen