Præstegade 16

Kirkeladen – Latinskolen

Droningens Vognport blev den også tidligere kaldt.

Bygningen blev opført i én etage før år 1500, muligvis allerede omkring år 1400. Den omtales første gang i 1444, hvor den nævnes i naboejendommens skøde.

Oprindeligt har den sydvendte gavl mod Præstegade været uden for kirkegårdens mur. Den vestlige langside er på et tidspunkt blevet en del af indhegningen omkring kirken. Kirkeladere er ikke så almindelige i Danmark, og bygningen i Kalundborg er en forholdsvis stor én af slagsen. Det kan muligvis forklares med, at Vor Frue Kirke igennem middelalderen fik overdraget en lang række store jordområder i området, og at de derfor havde store mængder korn og andet, der skulle opmagasineres.

Efter reformationen i 1536 ophørte kirkeladen med at blive brugt til opmagasinering af tiende. I 1538 blev den omdannet til latinskole. I den forbindelse blev der tilføjet en etage, og der blev indsat vinduer.

Som latinskole kom bygningen til at indeholde et bibliotek og 3 stk. læderindbundne bøger med stålkæder, såkaldte Folianter, er bevaret på Nationalmuseet. Der går historier om at man i gamle dage kunne købe svesker i kræmmerhuse lavet af papir fra gamle bøger fra “Dronningens Vognport”.

Foliant fra Latinskolen i Kalundborg Opbevares på Nationalmuseet

Den fungerede som skole frem til 1738-1739, hvor latinskolen blev nedlagt. Året efter blev bygningen solgt, og den blev omdannet til opmagasineringsbygning for Lindegården. Den blev også brugt af lokale købmænd.

I 1905 overtog Nationalmuseet kirkeladen, der allerede i 1918 lader Vor Frue Kirke overtage den. Derpå påbegyndes en restaurering, som bl.a. indbefatter en ny tagkonstruktion, som blev varetaget af arkitekten Andreas Clemmensen.

I 1964 ombygger arkitekten Marinus Andersen kirkeladen, så den kan fungere som menighedshus, hvilket den har gjort siden. I 1971-72 ombyggede man igen, hvor der blev moderniseret og indsat en etageadskillelse. Det stod færdigt i 1974.

Når man ser på gamle foto’s af bygningen, mangler kamtakkerne. De er sandsynligvis blevet fjernet i fm. lægning af nyt tag på et tidspunkt.

Byggestilen med kamtakkede gavle er gotisk og i danmark vinder stilen frem i midten af 1200 tallet. De ældste gotiske gavle har få store takker, mens de yngre har flere og mindre.

I forbindelse med renoveringen af bygningen, er kamtakkerne genopført. Man ved at de har været der, fordi gavlen tillige er opført med et andet karakteristisk træk fra gotikken, nemlig blændingsmønstret. Hver blænding i murværket er endt i en kamtak.

Link / Kilder:

Lidt om Kalundborg Nedlagte Latinskole, Dan Lund